X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
قصه عشق یک مرد جوان !  چاپ
تاریخ : 1389/03/23من سرم توی کار خودم بود ....1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


بعد یه روز یه نفر رو دیدم ....1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


اون این شکلی بود !1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید

Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


ما اوقات خوبی با هم داشتیم ....1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


من یه کادو مثل این بهش دادم1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


وقتی اون هدیه من رو پذیرفت ، من اینجوری شدم!1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


ما تقریبا همه شب ها ، با هم گفت و گو می کردیم ....1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید

Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


و این وضع من توی اداره بود ....1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


وقتی همکارام من و دوستم رو دیدند، اینجوری نگاه می کردند ....1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


و من اینجوری بهشون جواب می دادم .....1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


اما روز والنتاین ، اون یک گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه..1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


و من اینجوری بودم ....1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


بعدش اینجوری شدم ....1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید

Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


حساس من اینجوری بود ....1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


بعد اینجوری شدم …1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


بله .. آخرش به این حال و روز افتادم …1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید


پدر عاشقی بسوزه !1
Click Here Join Now - برای عضویت کلیک کنید